Anasayfa / Güncel / Dersim Partizan: İlkesizliği reddediyor, Pertek’te seçimleri boykot ediyoruz

Dersim Partizan: İlkesizliği reddediyor, Pertek’te seçimleri boykot ediyoruz

“Bilindiği gibi Dersim yerel seçimlerine HDP, DBP, EMEP, ESP ve Partizan’ın içerisinde yer aldığı Dersim Devrimci Güç Birliği oluşturulmuş, Dersim yerel seçimlerine HDP listesinden girileceği netleşmişti. Partizan, Dersim yerel seçimlerine dair görüş, eleştiri ve önerilerini yaptığı açıklamada ortaya koymuş ve asıl olarak sistemin, düzen partilerinin saldırılarına karşı halkın birlikteliğinin sağlanmasını, bu temelde devrimci-demokratik güçlerin Dersim yerel seçimlerinde ortaklaşmasını hedeflemişti. Bu ortaklaşma ve ittifak politikası Dersim için bir ihtiyaçtı ve seçim sonrasına da etki edecek bir anlam taşıyordu. Belli kurumların aday odaklı yaklaşımları kaynaklı istendiği düzeyde olmasa da Dersim Devrimci Güç Birliği ile bu ortaklık ve ittifak önemli bir düzeyde sağlanabilmiştir.

Bizler açısından ittifakları tanımlayan temel ilkeler vardır. Eylemde birlik, ajitasyon ve propagandada serbestlik bunun bilinen en net ifadesidir. İttifaka ruhunu veren onu tanımlayan amaç ve ilkeler olduğu kadar ittifak güçlerinin bu amaç ve ilkelere bağlı eylem birliğidir. Dersim Devrimci Güç Birliği de böyle bir ittifaktır ve her bir bileşeninin bu ittifakın ruhuna ve ilkelerine uygun davranma sorumluluğu vardır. Ne yazık ki Pertek yerel seçimlerine dönük adaylık sürecinde bu sorumlulukla hareket edilmemiş, ittifak ruhuna uygun bir süreç işletilmemiş ve ittifak boşa düşürülmüştür. Pertek’te ittifakın boşa düşürülmesinin öznesi EMEP olsa da başta HDP olmak üzere diğer ittifak bileşenleri de bu konuda başından itibaren net durmayarak Pertek’te ittifakın boşa düşürülmesine göz yummuş, bu olumsuz duruma ortak olmuşlardır. Partizan’ın, tüm tartışma ve çabalarına karşın Pertek’te Devrimci Güç Birliği fiilen işlevsizleştirilmiş ve ortadan kaldırılmıştır. Aşağıda açıklayacağımız süreç ve tartışmaların bir sonucu olarak Pertek’te Devrimci Güç Birliği ittifakı fiilen yoktur ve Partizan Pertek’te yerel seçimleri boykot edecektir.

Pertek’te sorunun gün yüzüne çıkışı Devrimci Güç Birliği’nin ilçe adayının (EMEP’li) açıklanmasından birkaç gün sonra olmuş, ardından Güç Birliği bileşenlerinin yaptığı toplantıda tartışılmıştır. Bu toplantıda EMEP ve HDP ilçe yönetimleri, Pertek ilçesinde “CHP ile bir ön seçim yapılması gerektiğini aksi durumda seçimin kazandırmayacağını” dillendirmişlerdir. Ancak daha sonra bu sürecin, Güç Birliği adayı açıklanmadan çok önce EMEP tarafından CHP ile görüşmeler yapılarak kararlaştırıldığı ortaya çıkmıştır. Bu görüşmelerde “CHP ile ön seçim” konusunda HDP’nin de bilgisi olduğu anlaşılmıştır. EMEP ve HDP ilçe yönetimleri, Pertek’te yapılan toplantıda “halkın böyle bir talebinin olduğunu, CHP ile ön seçim noktasında halktan baskı olduğunu” savunmuşlardır.

Partizan söz konusu görüşme ve toplantılarda bu konuyu öğrenmesinin ardından, “bu durumun kabul edilemeyeceğini, CHP’nin faşist bir düzen partisi olduğunu, böyle bir ön seçimin güç birliği için ilkesizlik ve tutarsızlık olduğunu” vurgulamıştır. ‘Halkın talepleri’ denilerek ön seçime gidilmek istenmesinin halkın geri yönleriyle uzlaşan kuyrukçu bir politika olduğu belirtilmiş, Pertek ilçesinde CHP ile ön seçim gerçekleşirse “Güç Birliği çalışmalarında yer almayacağımız, bu konuda kesinlikle taviz vermeyeceğimiz ve Pertek’te Güç Birliği’nin fiilen biteceği” diğer bileşenlere ifade edilmiştir. Bu toplantının ardından sorun HDP Dersim il yönetimine taşınmış ancak HDP il yönetimi de bu noktada sürece net bir müdahale geliştirmemiş, izleyici konumda kalmıştır. Devrimci Güç Birliği bileşenlerinden ESP, bu toplantıda tavır geliştirmemiş, HDP’nin bileşeni olarak Pertek HDP ilçe yönetiminin ön seçim talebini onaylayan bir tutum takınmıştır. ESP bir gün sonra tutumunu düzelterek Pertek’te ön seçim süreciyle ilgili olarak “kesinlikle karşı olduklarını, mahkum ettiklerini, CHP ile herhangi bir işbirliğini kabul etmeyeceklerini” ortaya koymuştur.

Güç birliğinin EMEP’li Pertek adayı, CHP ile ön seçimi hararetle savunmuş, Partizan’ın toplantıdaki tavrı hiçe sayılarak ön seçime gidilmiştir. Sonuç itibariyle EMEP adayı CHP ile yapılan ön seçimi kaybetmiş ve adaylıktan çekilmiştir.

Bu durumun ardından Partizan, Güç Birliği bileşenlerinin yapılan ön seçim konusunda halka açık özeleştiri vermeleri gerektiğini ve Güç Birliği’nin Pertek’te yeniden tesis edilebilmesi için EMEP dışında yeni bir aday çıkarmasını savunmuştur. İlerleyen günlerde HDP’den (ESP’li) yeni bir aday çıkartılmasına karşın tartışmalar ortadan kalkmış değildir. EMEP, yeni bir adayın belirlenmesinin ardından “açıktan çalışmalara katılmamakla birlikte HDP’nin yeni adayını destekleyeceğini” dile getirmiştir. Ancak EMEP’in Pertek’te CHP adayını destekleyeceği görülmektedir. Yeni adayın belirlenmesinin ardından HDP’nin, Pertek ilçe yönetimine müdahale ve ikna çalışmaları da gerekli sonucu doğurmamıştır.

Partizan, tüm bu süreçte ittifakın amaç ve ilkelerini korumak için çaba harcamış, sürecin açık özeleştirisi verilerek ve yeni bir adayla yola devam edilmesini savunmuştur. Güç Birliği bileşenlerinden ESP de aynı tutumu takınmıştır. Partizan halka açıklık ilkesini benimsemiş ve Güç Birliği bileşenlerine de bu sorunu halka açacağını belirtmiştir. Gelinen aşamada Partizan’ın tüm çabalarına karşın başta EMEP olmak üzere HDP ve Güç Birliği bileşenlerinin tutumu nedeniyle sorun aşılamamış ve Partizan, ittifakın fiilen ortadan kalktığı Pertek yerel seçimlerini boykot etme kararı almıştır.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Pertek’te ittifak ruhuna uygun davranılmamış, ittifakın amaç, ilke ve işleyişi çiğnenmiştir. Partizan, dinamosunu HDP’nin oluşturduğu ittifak görüşmeleri sonucunda diğer bileşenlerle de böyle bir ittifakın öznesi olmuş, her adımında halkın birliğini sağlama ve sistem karşısında devrimci-demokratik güçlerin ortak mücadelesinin güçlendirilmesi perspektifiyle hareket etmiş, ittifak hukukuna uygun davranmıştır. EMEP’in Pertek’te bir eli CHP’ye uzanan oportünist ve grupçu yaklaşımı ideolojik ve politik özü itibariyle şaşırtıcı olmamasına karşın EMEP’in açıktan ittifak ilkelerini çiğnemesi Dersim’de ortak mücadele ve devrimci-demokratik ittifak ruhundan ne kadar uzak olduğunun da göstergesidir. Aynı şekilde HDP, daha öncesinde bilgi sahibi olduğu halde müdahalesiz kalarak ittifak ilkelerinin çiğnenmesine göz yummuştur. HDP’nin bu tutumu da en önde tutulması gereken ortak mücadele ruhuna aykırıdır ve Dersim’e dair kendi savunularıyla uyumsuzdur. Pertek’te EMEP üzerinden CHP’yle iş tutulmasına sessiz kalınması, ilk ortaya çıktığı andan itibaren net bir tutum sergilenmemesi HDP’nin “Batı’da” CHP konusundaki geri tavrıyla aynı özden beslenmektedir. Hakim reformist çizgiler ve yerel seçimlere biçilen abartılı misyon hem EMEP hem de HDP noktasında faşist düzen partisi CHP konusunda net bir duruşun önüne geçmekte, bu partiyle uzlaşılabilmektedir. Biz bu ilkesizliği kesinkes reddediyor, Dersim’de ittifak ilkelerinin çiğnenmesini devrimci-demokratik kurumlar arası güven ve ilişkiye zarar veren ciddi bir sorumsuzluk olarak değerlendiriyoruz.

Dersim Partizan”