Anasayfa / Etiket Arşivi: lenin

Etiket Arşivi: lenin

Katledilişlerinin 100.Yılında Rosa Luxemburg Ve Karl Liebknecht; Enternasyonal Proletaryanın Mücadele Bayrağı Olarak Dalgalanıyor!

Luxemburg ve Liebknecht`in katledilişlerinin 100. yılına yönelik olarak TKP/ML – Enternasyonal İlişkiler Komitesi`nin ( http://ikk-online.net) sitesinde bir açıklaması yayımlandı. Yapılan açıklamayı güncelliği nedeniyle paylaşıyoruz. “Katledilişlerinin 100.Yılında Rosa Luxemburg Ve Karl Liebknecht; Enternasyonal Proletaryanın Mücadele Bayrağı Olarak Dalgalanıyor ! 15 Ocak 2019, Berlin’de iki komünist önderin; Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’in vahşice katledilişlerinin 100. yılı… 1914 …

daha fazlası »

Öncesi ve Sonrasıyla 24 Haziran Seçimleri ve Doğru Devrimci Tutum Üzerine

Seçimler ve parlamento, politikanın en yoğunlaştığı arenalardan biridir. Bu nesnel gerçeklik, iktidar mücadelesi yürüten özneler ve elbette komünistler açısından da gözünü kapatacağı, sırtını döneceği bir durum değildir. Marksizm proletaryanın “kendiliğinden sınıf olma” durumuna son verip “kendi için bir sınıf olma” durumunu ortaya çıkardığı andan itibaren, tarihsel-toplumsal gelişmenin yasalarına uygun olarak …

daha fazlası »

Gençlik Örgütlerinden Enternasyonal Sempozyum Deklarasyonu

H.Merkezi:Ekim Devrimi’nin 100. yılında Nürnberg’de yapılan sempozyumun ardından, sempozyum bileşenleri gençlik örgütleri tarafından bir deklarasyon yayımlandı. Deklarasyon şöyle: “100. YILINDA ŞAN VE ŞEREF OLSUN EKİM DEVRİMİ`NE VE ONUN ÖNDERLERİNE! YAŞASIN PROLETERYA ENTERNASYONALİZMİ! 11-12 Kasım`da yapılan enternasyonal gençlik sempozyumu deklarasyonu: Ekim devrimi, Proleteryanın kesin ve ileriye doğru atılmış en kararlı, en …

daha fazlası »

Partizan’lar Leningrad’daki Enternasyonal Yürüyüş’de yer aldı

H.Merkezi: 5-9 Kasım arası Rusya`ya gelen Partizan Delegasyonu öncelikle Moskova’da çeşitli izlenimler edinmek için bulundu. Sonrasında ise St.Petersburg‘a (Leningrad) gelerek Delegasyonun diğer temsilcileriyle buluştu. ICOR tarafından örgütlenen programda Enternasyonal düzeyde Delegasyonların katıldığı etkinliklerde Partizan’da yer aldı. 6 Kasım´da Partizan Delegasyonu Ekim Devrimin’de Kışlık Sarayı’na top atışını yaparak devrimin kaderinde önemli bir …

daha fazlası »

PGİ/MLM’den Nürnberg’de Uluslararası Gençlik Sempozyumu

H.Merkezi: Ekim 1917 de Rusya`da gerçekleşen, Lenin`in yol göstericiliğinde Bolşevik Parti önderliğinde, İşçi sınıfının tarih sahnesine çıkarak, bağlaşıkları emekçi sınıflarla birlikte siyasal iktidarı ele geçirdiği ve tarihin akışını değiştirdiği Büyük Ekim devriminin 100. Yılı. Büyük Ekim devriminin 100. Yılında, devrimci gençlik örgütlerinin katılacağı uluslararası bir Sempozyum gerçekleştirilecek. Nürnberg de 11- 12 …

daha fazlası »

Viyana, Innsbruck ve Ulm’da “Ekim Devriminin Tarihsel Dersleri” konulu paneller gerçekleştirildi

Viyana:Avrupa’nın çeşitli kentlerinde Partizan tarafından örgütlenen, araştırmacı yazar Volkan Yaraşır’ın katıldığı “Şan olsun Büyük Ekim Devriminin 100.Yılına !” panelleri 21 Ekim Cumartesi Viyana`da, 22 Ekim Pazar günü Ulm ve Innsbruck kentlerinde kitlesel katılımlarla gerçekleştirildi. Paneller enternasyonal proletaryanın ustaları Marks, Engels, Lenin, Stalin ve  Mao şahsında tüm dünyada devrim, sosyalizm ve komünizm davası uğrunda yitirilenler ve toprağa düşenler için …

daha fazlası »

TKP/ML- YDK : YOK EDİLEMEYEN 100 YILLIK İHTİLALCİ İKTİDAR RUHU: BÜYÜK EKİM DEVRİMİ!

Elimize e-posta yoluyla ulaşan TKP/ML- YDK (Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist-Yurtdışı Komitesi ) nin Lenin önderliğindeki Bolşevik Parti tarafından gerçekleştirilen, Dünya proletaryasının sahneye çıkışının önemli ve tarihsel ilerleyişini ifade eden, bugüne ve geleceğe dair tahlil ve değerlendirmelerini içeren; Büyük Ekim Devriminin 100.yılına dair yaptığı açıklamayı güncelliği nedeniyle yayınlıyoruz. TKP/ML- YDK : …

daha fazlası »

SINIF SAVAŞIMINDA DEVRİMCİ YAYININ ROLÜ ÜZERİNE – II

LENİN VE ISKRA DEVRİMCİ YAYININ BOLŞEVİK DEVRİM TARİHİNDE OYNADIĞI ROL Devrimci yayının Rusya’daki sınıf savaşımında oynadığı rol büyük olmuştur. RSDİP’in ilk örgütlenme sürecinde bütün Rus­ya’da ortaya çıkmış irili ufaklı pek çok sayıda Marksist dernek ve kuruluşun ortak bir çatı altın­da örgütlenmesi fikri Lenin yol­daşın bilincinde uzun zamandan beri olgunlaşmıştı. Tüm …

daha fazlası »

SINIF SAVAŞIMINDA DEVRİMCİ YAYININ ROLÜ ÜZERİNE – I

Parti olmadan devrimci pra­tik, parti olmadan devrimci savaş, parti olmadan proletarya zafer elde edemez. Sınıf bilinçli proletarya, örgütlenme bilimiyle donanıp, devrimci teoriyi kuşa­narak, devrimci pratiğini güçlen­dirir, yaşanan sorunlara çözüm olabilir. Mücadelenin niteliği ve me­totları meselesi, proletarya parti­lerinin temel meselelerinden bi­ridir. Bu meselenin çözümü, doğru bir bakış açısı ve pratik ça­lışmanın …

daha fazlası »